De Kleineondernemersregeling (KOR): Een Complete Gids

KOR Kleineondernemersregeling

Als ondernemer wordt je vaak geconfronteerd met talloze regelgevingen, wetten en voorschriften. Een daarvan is de Kleineondernemersregeling (KOR). Deze regeling kan fiscale voordelen opleveren voor kleinere bedrijven, maar er zijn wel enkele belangrijke details om in overweging te nemen. Hier volgt alles wat je moet weten over de KOR.

Wat is de Kleineondernemersregeling (KOR)?

De KOR is een regeling binnen de Nederlandse belastingwetgeving die is ontworpen voor kleinere ondernemingen. Als je een omzet van niet meer dan € 20.000 per kalenderjaar hebt, kun je kiezen voor de KOR. Dit geldt voor alle activiteiten binnen je onderneming, zelfs als je verschillende btw-subnummers hebt.

Voordelen van de KOR

Als je deelneemt aan de KOR, heb je verschillende voordelen:

  1. Je berekent geen btw aan je klanten.
  2. Je hoeft geen btw-aangifte meer te doen (hoewel je in sommige gevallen incidenteel btw-aangifte moet doen).
  3. Minder administratieve verplichtingen wat betreft de btw.

Het is echter belangrijk om te vermelden dat als je kiest voor de KOR, je de btw over zakelijke kosten en investeringen niet kunt aftrekken. Dit is iets wat je moet meewegen in je beslissing.

Wie komt in aanmerking voor de KOR?

De KOR is een btw-vrijstelling die beschikbaar is voor:

  • Natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden daarvan (zoals eenmanszaken, maatschappen of vennootschappen onder firma).

Je komt in aanmerking voor de KOR als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent btw-ondernemer.
  • Je omzet is niet meer dan € 20.000 per kalenderjaar.
  • Je onderneming is gevestigd in Nederland. Of je hebt hier een vaste inrichting.

Je kunt het hulpmiddel ‘Kleineondernemingsregeling’ gebruiken om te controleren of je in aanmerking komt.

Hoe meld ik me aan voor de KOR?

Je kunt je aanmelden voor de KOR met het formulier ‘Melding omzetbelasting kleineondernemersregeling’. Dit formulier moet uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van je aangiftetijdvak bij de Belastingdienst zijn ingediend.

Let op

Als je besluit om de KOR te gebruiken, geldt dat voor ten minste drie jaar. Mocht je omzet in die periode toch boven de € 20.000 uitkomen, dan moet je dit onmiddellijk melden bij de Belastingdienst.

De KOR is niet altijd financieel voordelig, dus het is belangrijk om af te wegen of je beter wel of niet kunt deelnemen aan de Kleineondernemersregeling. Elk bedrijf is anders, dus de impact van de KOR kan voor iedereen variëren.

Dit is een basisgids voor de KOR, maar er kunnen nog andere details en regels zijn die specifiek op jouw situatie van toepassing zijn. Het is altijd een goed idee om professioneel advies in te winnen als je overweegt je aan te melden voor de KOR

Onze andere artikelen: